O klubu

Oldtimer klub Bela krajina je nastal kot posledica nekajletnega druženja nekaj navdušencev, ki so hoteli svojo kulturno dediščino ohraniti in se hkrati srečevati s somišljeniki. Zametki kluba segajo v leto 1995, ustanovna skupščina pa je bila 13. junija 1997. Na njej so bili prisotni:

Alojz Malenšek, Branko Križan, Leopold Bahor, Branko Jurejevčič, Martin Pezdirc, Stanislav Pezdirc, Vekoslav Čarman, Ivo Kambič, Jaka Stariha, Vili Ovniček, Erik Doltar in Anton Brinc.

Da so imeli prav, je lepo videti danes, ko je klub prerasel v enega večjih v Sloveniji in pokriva področje skoraj celotne jugovzhodne regije države. Posebej smo ponosni, da imamo vedno več mladih članov, ki bodo z navdušenjem nadaljevali delo kluba in širili njegovo poslanstvo.

Vsako leto prvo sobote v juliju tradicionalno organiziramo srečanje starodobnikov iz vse Slovenije; na njem je vse več gostov tudi iz sosednje Hrvaške.

Vodstvo kluba:

Predsednik: Anton Weiss
Tajnik: Bogdan Stojanov
Blagajnik: Sonja Medved