Vabilo na občni zbor 2014

OLDTIMER KLUB BELA KRAJINA                    15.12.2013
GRADAC 55
8332 GRADAC

V A B I L O

Vabim vas na redni OBČNI ZBOR OLDTIMER KLUBA BELA KRAJINA, ki bo v soboto, 1. februarja 2014

v prostorih hotela »LAHINJA« v Črnomlju, s pričetkom ob 16.00 uri .

Dnevni red:

1.- Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika
2.- Poročilo o delu predsednika, blagajnika in Nadzornega odbora
3.- Ugotavljanje sklepčnosti občnega zbora
4.- Razprava o poročilih in njihov sprejem
5.- Načrt dela društva za leto 2014
6.- Razprava o načrtu dela kluba za leto 2014 in morebitnih dopolnitvah
7.- Razno

V prilogi vam pošiljam tudi delno izpolnjeno položnico za plačilo članarine za leto 2014 /z vaše strani je potrebno izpolniti vaše osebne podatke zaradi evidence/.

Višina članarine je 40€ /članarina je enaka preteklim letom 25€-15 € je prišteto za Revijo katero izdaja Zveza SVS in izhaja 4-krat letno/. Želja je da bi vsi člani klubov v Sloveniji bili tudi naročniki revije.
Zaradi organizacijskih del prosimo da članarino poravnate do 1.2.2014 ali na samem Občnem zboru, po tem datumu vas ne bo več možno uvrstiti na seznam za revijo.


Vljudno vabljeni!

P.S. Prosim da svojo udeležbo potrdite na tel. 040-764-757 do 28. januarja 2014.


Bogdan Stojanov, tajnik